Αναισθησία, Αναισθησιολογία, Ιατρική, Κλινική αναισθησιολογία

Διαφορές μεταξύ επισκληριδίου και ραχιαίας αναισθησίας

Είδαμε πως η επισκληρίδιος και η ραχιαία αναισθησία έχουν πολλά κοινά , όπως τμηματική δράση στο κάτω μισό του σώματος, παρόμοιο κλινικό αποτέλεσμα, εκτέλεση στην ίδια ανατομική περιοχή (κεντρικοί νευρικοί αποκλεισμοί), παρόμοιες κλινικές ενδείξεις και αντενδείξεις, παρόμοια εμπειρία για τον ασθενή κατά την εφαρμογή της τεχνικής, παρόμοιες επιπλοκές και παράλληλη ιστορία συνυφασμένη με την ανακάλυψη των τοπικών αναισθητικών.

Πατήστε για μεταφορά στο βίντεο
Περιγραφικό βίντεο επισκληριδίου και ραχιαίας (στα αγγλικά)

Οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ τους, που αξιοποιούνται για την επιλογή της μιας ή της άλλης τεχνικής, αντικατοπτρίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ραχιαία αναισθησία

Επισκληρίδιος αναισθησία

Λεπτή βελόνα Παχιά βελόνα
Εύκολος εντοπισμός υπαρραχνοειδούς χώρου (επιστροφή εγκεφαλονωτιαίου υγρού – ΕΝΥ από τη βελόνα, μετά το τρύπημα των μηνίγγων) Αίσθηση απώλειας αντίστασης, καθώς σπρώχνουμε το έμβολο της σύριγγάς που εφαρμόζουμε στην επισκληρίδιο βελόνα (πιο απαιτητική τεχνική)
Μικρή δόση Μεγαλύτερη δόση – επαναληπτικές δόσεις
Άμεση επαφή φαρμάκου με νευρικό ιστό Φάρμακα έξω από τη σκληρά μήνιγγα και το ΕΝΥ
Άμεση έναρξη αποτελέσματος (2-5 λεπτά) Καθυστερημένη έναρξη αποτελέσματος (10-30 λεπτά)
Πιο έντονο αίσθημα αναισθησίας Μπορεί να παραμένει βύθια αίσθηση (όχι πόνος)
Κατά κανόνα πλήρης απώλεια της κινητικότητας των σκελών Όχι σπάνια, επιτυγχάνεται μερική διατήρηση της κινητικότητας των σκελών
Στην πράξη δεν μένει καθετήρας στον υπαρραχνοειδή χώρο Κατά κανόνα αφήνουμε καθετήρα στον επισκληρίδιο χώρο, για επανάληψη δόσης ή/και μετεγχειρητική αναλγησία
Η αναισθησία δεν μπορεί να παραταθεί, χωρίς επανάληψη της τεχνικής (μη πρακτικό) Η διάρκεια παρατείνεται με επανάληψη χορήγησης από τον επισκληρίδιο καθετήρα
Η πιθανή μεγάλη διάρκεια του χειρουργείου περιορίζει την ένδειξη για ραχιαία αναισθησία Επεμβάσεις μεγαλύτερης διάρκειας είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν με επισκληρίδιο αναισθησία
Εφαρμογή σχεδόν πάντα στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης Εφαρμογή από το θώρακα μέχρι την ουρά (κοκκυγική επισκληρίδιος – caudal epidural)
Αναισθησία όλου του τμήματος του σώματος από κάποιο επίπεδο και κάτω Εφαρμογή επισκληριδίου ψηλότερα στη σπονδυλική στήλη, μπορεί να αφήσει κατώτερα νεύρα ανεπηρέαστα (τμηματική αναισθησία – segmental anesthesia)

Κάποιες φορές, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε τις διαφορές των δύο τεχνικών, τις εφαρμόζουμε ταυτόχρονα (συνδυασμένη ραχιαία – επισκληρίδιος αναισθησία, combined spinal – epidural anesthesia).

Σε επόμενο κείμενο θα ασχοληθούμε με τους περιφερικούς νευρικούς αποκλεισμούς.

Οι σκέψεις σας