Περί τίνος πρόκειται

Σε αυτό το χώρο αναρτώνται μικρά επεξηγηματικά άρθρα γύρω από την αναισθησιολογία και την αναισθησία. Είναι γραμμένα σε απλή γλώσσα και αφενός διαφωτίζουν γύρω από τους ρόλους του αναισθησιολόγου, αφετέρου διαλύουν μύθους και σχετιζόμενες με αυτούς φοβίες.

Η σελίδα δημιουργήθηκε και συντηρείται σε ερασιτεχνική βάση. Δεν έχει εξωτερική πηγή χρηματοδότησης, χορηγία ή οποιαδήποτε οικονομική εξάρτηση. Επιλέχτηκε σκόπιμα να μην έχει διαφημίσεις ή να τρέχει ελάχιστες. Χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.

Διαχειριστής και υπεύθυνος για τη σελίδα είναι ο Λάμπρος Αθανασίου.