τεχνική, Αναισθησία, Βασικές έννοιες, Ενημέρωση κοινού, Ιατρική

Η μέθη, ο μπάρμαν και ο αναισθησιολόγος

Πολλές φορές ακούμε πως θα χρειαστεί να πάρουμε “λίγη μέθη” για μικρή επέμβαση από χειρουργό, ενδοσκόπηση από γαστρεντερολόγο ή ακόμα και για μαγνητική τομογραφία. Σχεδόν όλοι μας έχουμε αντίληψη της επίδρασης του αλκοόλ στην πνευματική μας διαύγεια. Παρότι το μεθύσι δεν είναι συνήθως ευχάριστο, είναι μια κοινότοπη κατάσταση που δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία, συγκρινόμενη με την αναισθησία, που είναι κατάσταση πιο ασυνήθης και μπορεί να εμπνέει δέος, ίσως και φοβία. Για τις περιπτώσεις σαν τις παραπάνω, που χρειάζεται κάποιου βαθμού αναισθησιολογική παρέμβαση, αφενός η πρόθεση του γιατρού με τη χρήση του αντιεπιστημονικού και αδόκιμου έως παραπλανητικού όρου «μέθη» είναι να ακουστεί καθησυχαστικός, αφετέρου ο όρος είναι τόσο διαδεδομένος και εμπεδωμένος στο κοινό, που πολλές φορές η χρήση του γίνεται από συνήθεια και χάριν απλότητας.

μέθη, sedation
Επιλογή αλκοολούχων μιγμάτων. Η τέχνη του μπάρμαν.

Για να μην υπάρχει παρανόηση, φυσικά δεν γίνεται χορήγηση αλκοόλ σε οποιαδήποτε μορφή του, αλλά χορηγούνται φάρμακα αναισθησίας που, ανάλογα με την περίπτωση, σκοπό έχουν την αμνησία, την καταστολή (ενσυνείδητη ή υπνοκαταστολή), ή ακόμα και «ελαφριά» γενική αναισθησία. Και δεν είναι τόσο το είδος των φαρμάκων που καθορίζει τι από τα παραπάνω θα συμβεί, όσο ο συνδυασμός και η εξατομικευμένη δόση τους.

μέθη, sedation ladder
Σχηματικά η δοσοεξαρτώμενη μετάβαση από ελάχιστη καταστολή σε γενική αναισθησία.

Συνεπακόλουθα, σε αυτές τις περιπτώσεις, λόγοι ασφάλειας και ποιότητας κάνουν επιθυμητή την παρουσία αναισθησιολόγου και κατάλληλου εξοπλισμού.

Φυσικά, ο ασθενής θα πρέπει να νιώθει καθησυχασμένος και όχι να ανησυχεί που θα του χορηγηθούν αναισθητικά φάρμακα από αναισθησιολόγο και όχι αλκοολούχα ποτά από μπάρμαν. Οι τεχνικές καταστολής (sedation) για μικροεπεμβάσεις, όταν πραγματοποιούνται με επιστημονικές προδιαγραφές, είναι πολύ ασφαλείς. Τα αναισθητικά χορηγούνται σε δόσεις τόσες όσες χρειάζεται για να εξασφαλίζεται η συνεργασία του ασθενούς, να μένει ακίνητος όταν απαιτείται και να διευκολύνεται ο γιατρός, που με αυτό τον τρόπο μπορεί να κάνει επεμβάσεις που αλλιώς θα ήταν αδύνατο. Ταυτόχρονα, όταν είναι επιθυμητό εξασφαλίζεται αμνησία και η εμπειρία για τον ασθενή είναι από χωρίς ενόχληση έως ευχάριστη. Επιπλέον η ανάνηψη του ασθενούς είναι γρήγορη, ποιοτική και δεν συγκρίνεται με το μεθύσι.

μέθη, καταστολή, sedation
Ασθενής υπό καταστολή.

Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει σπίτι του την ίδια μέρα. Το μόνο που ζητείται από αυτόν είναι ένας υπεύθυνος συνοδός, ξεκούραση και 24ωρη αποχή από οδήγηση. (Και από τον αναισθησιολόγο να μην επιχειρήσει να υποκαταστήσει μπάρμαν).

Ένας άλλος αντιεπιστημονικός σήμερα όρος, που έχει ξεμείνει και χρησιμοποιείται ακόμα αντί του σωστού «αναισθησία», είναι ο όρος «νάρκωση». Παραπέμπει σε ναρκωτικές ουσίες και εθισμό, είναι ανακριβής και καλό είναι να αποφεύγεται.

Οι σκέψεις σας