Αναισθησία, Βασικές έννοιες, Ιατρική, Κλινική αναισθησιολογία

Ενδοφλέβια περιοχική αναισθησία

Ο Γερμανός χειρουργός August Bier, πρωτοπόρος της ραχιαίας αναισθησίας, το 1908 εισήγαγε την τεχνική της ενδοφλέβιας περιοχικής αναισθησίας (ΕΠΑ) (Bier’s block), για την αναισθησία των άκρων.

bier
Από NYSORA

Η τεχνική είναι απλή. Το άκρο που πρόκειται να αναισθητοποιηθεί στραγγίζεται από το φλεβικό αίμα με ανύψωση και κατά μήκος ελαστική περίδεσή του. Κατόπιν, κατάλληλη διπλή περιχειρίδα με αεροθάλαμο (tourniquet), που έχει ήδη τοποθετηθεί σαν κολάρο στη ρίζα του άκρου, φουσκώνει αρκετά ώστε να αποκλείσει την αρτηριακή του αιμάτωση. Στη συνέχεια αφαιρείται η ελαστική περίδεση και ενίεται από φλεβοκαθετήρα στις άδειες φλέβες του άκρου κατάλληλη ποσότητα επιλεγμένου διαλύματος τοπικού αναισθητικού. Η έναρξη της αναισθησίας είναι σχεδόν άμεση. Με το τέλος της επέμβασης ξεφουσκώνεται προσεκτικά η περιχειρίδα, με αποτέλεσμα την επαναιμάτωση και το ξέπλυμα του τοπικού αναισθητικού από τις φλέβες του άκρου .

Bier 2
By Mr Arifnajafov – Own work

Η ΕΠΑ μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές σύντομες και απλές επεμβάσεις των άκρων. Πολλές φορές συμπληρώνεται με καταστολή του ασθενούς. Μειονεκτήματα που περιορίζουν τη χρήση της είναι η δυσφορία που μπορεί να δημιουργηθεί στον ασθενή από τυχόν παρατεταμένη πίεση (>30 min) από την περιχειρίδα και ο κίνδυνος τοξικότητας του τοπικού αναισθητικού, από την είσοδο του στην κυκλοφορία του αίματος μετά την αφαίρεση της περιχειρίδας. Επίσης, κατά την ΕΠΑ η χαλάρωση των μυών του άκρου είναι ατελής και επειδή με την αφαίρεση της περιχειρίδας σταματά απότομα η δράση της αναισθησίας, μπορεί να εμφανιστεί απότομα πόνος στο σημείο της επέμβασης.

Η ΕΠΑ όμως, όταν υπάρχει ένδειξη, δεν παύει να είναι χρήσιμη και αποτελεσματική επιλογή αναισθησίας, στα χέρια του έμπειρου αναισθησιολόγου.

Οι σκέψεις σας