Αναισθησία, Αναισθησιολογία, Βασικές έννοιες

Τι είναι η Γενική Αναισθησία;

Με τον όρο γενική αναισθησία (ή λίγο πιο αδόκιμα ολική αναισθησία), οι περισσότεροι καταλαβαίνουμε τον θεμελιώδη τρόπο αναισθησίας κατά τον οποίο προκαλείται ύπνος με τη χορήγηση αναισθητικών φαρμάκων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια επέμβαση.

Στην πραγματικότητα ο αναισθησιολόγος, με τη χρήση ενδοφλέβιων ή λιγότερο συχνά σήμερα εισπνεόμενων αναισθητικών, προκαλεί ελεγχόμενη απώλεια της συνείδησης. Αυτή η κατάσταση, που συνοδεύεται με άλλοτε άλλου βαθμού μείωση των φυσιολογικών λειτουργιών (πχ αναπνοής), μοιάζει περισσότερο με τεχνητό κώμα και όχι με ύπνο. Αντιστρέφεται σταδιακά, με την αδρανοποίηση ή αποβολή των αναισθητικών από τον οργανισμό και όχι, όπως στην περίπτωση του φυσιολογικού ύπνου, με ένα απλό ερέθισμα όπως είναι το σκούντημα ή το ξυπνητήρι!

Εξ ορισμού λοιπόν, γενική αναισθησία είναι η φαρμακολογικά προκλητή, ελεγχόμενη και αντιστρεπτή απώλεια της συνείδησης, όπου ο υποβαλλόμενος δεν αντιδρά κινητικά ή φωνητικά σε χειρουργικό ερέθισμα, όπως είναι η τομή με νυστέρι ή ισχυρό τσίμπημα με χειρουργική λαβίδα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι καλό να αποφεύγουμε τη χρήση του όρου νάρκωση που παραπέμπει στο αποτέλεσμα από τη λήψη ναρκωτικών και προκαλεί παρανόηση.

Σε επόμενο κείμενο θα μιλήσουμε για τα επιπλέον συστατικά γνωρίσματα της γενικής αναισθησίας, χρήση των οποίων γίνεται κατά περίπτωση.

2 thoughts on “Τι είναι η Γενική Αναισθησία;”

Οι σκέψεις σας