Αναισθησία, Οργάνωση αναισθησιολογικών υπηρεσιών, νοσηλευτές αναισθησίας

O ρόλος του νοσηλευτή αναισθησίας

Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως οι νοσηλευτές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε σύγχρονης κλινικής δομής. Είναι τέτοια η συνεισφορά των νοσηλευτών στα συστήματα υγείας, που δεν μπορούμε να φανταστούμε νοσοκομείο χωρίς νοσηλευτές. Αυτό, δεν θα μπορούσε να ισχύει λιγότερο για τους νοσηλευτές των χειρουργείων.

Πιο ειδικά, οι νοσηλευτές των αναισθησιολογικών τμημάτων των χειρουργείων είναι αυτοί, με τη βοήθεια και συμβολή των οποίων, οι αναισθησιολόγοι φέρνουν σε πέρας απλές αλλά και πιο συνθέτες ιατρικές πράξεις της ειδικότητάς τους.

O νοσηλευτής αναισθησίας:

· Ελέγχει για την επάρκεια και την καλή λειτουργία του αναισθησιολογικού εξοπλισμού, αναισθησιολογικού μηχανήματος καθώς και του υλικού

· Προετοιμάζει το πρωτόκολλο φαρμάκων σύμφωνα με τον εκάστοτε αναισθησιολόγο

· Υποδέχεται με θέρμη και ευγένεια τον ασθενή στην χειρουργική αίθουσα, συμβάλλοντας στη μείωση του άγχους του

· Βοηθά και συμμετέχει σε αναισθησιολογικές παρεμβάσεις, από την είσοδο μέχρι την έξοδο του ασθενούς από το χειρουργείο

· Ενισχύει την διεγχειρητική ασφάλεια του ασθενούς, αποτελώντας το δεύτερο ζευγάρι μάτια για τον αναισθησιολόγο, καθόλη τη διάρκεια της επέμβασης

· Παρακολουθεί, φροντίζει και συμπαραστέκεται στον ασθενή στον χώρο της ανάνηψης (επίπεδο συνείδησης, ζωτικές λειτουργίες, αντιμετώπιση μετεγχειρητικού πόνου)

Η νοσηλευτική εξειδίκευση στην αναισθησιολογία είναι σήμερα θεσμοθετημένη σε αρκετές χώρες. Στις ΗΠΑ, οι εκπαιδευμένοι νοσηλευτές αναισθησίας (CRNA), μετά από εντατική μεταπτυχιακή κλινική εκπαίδευση, αποτελούν ένα προχωρημένο επίπεδο νοσηλευτή και είναι πιστοποιημένοι να χορηγούν αναισθησία κάποιες φορές και χωρίς την επίβλεψη αναισθησιολόγων.

H καλή συνεργασία αναισθησιολόγου και νοσηλευτή αναισθησίας, καθώς και η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι απαραίτητα συστατικά για επιτυχημένες αναισθησιολογικές πράξεις, με στόχο την ασφάλεια αλλά και την όσο πιο ανώδυνη εμπειρία του ασθενούς στο χειρουργείο.

Λεωνίδας Σταματακόπουλος

Νοσηλευτής Αναισθησίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Κλινική Αμαρουσίου

(Κείμενο αφιερωμένο στους εξαιρετικούς συναδέρφους νοσηλευτές αναισθησίας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών)

Οι σκέψεις σας