Όροι χρήσης – διευκρινίσεις

Οι πληροφορίες που δίνονται στον παρόντα ιστότοπο συνιστούν την άποψη του συγγραφέα τους, παρέχονται σε όσους ενδιαφέρονται για ενημέρωση και δεν συνιστούν προτροπή προς τους αναγνώστες για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας μπορεί να υποστηρίζει και ενισχύει, αλλά δεν αντικαθιστά, ούτε μπορεί να αντικαταστήσει την άμεση σχέση και ενημέρωση του ασθενούς από το γιατρό του. Κάθε αναγνώστης οφείλει να ενεργεί υπεύθυνα για τις υποθέσεις του και ο συγγραφέας δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε ευθύνη.

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου συνιστά πνευματική ιδιοκτησία. Παρότι ενθαρρύνεται η αναπαραγωγή του στα πλαίσια του ενημερωτικού σκοπού του, η αναπαραγωγή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευσή του, χωρίς την ρητή αναφορά της πηγής και του συγγραφέα δεν επιτρέπεται. Επιπλέον, αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση περιεχομένου σε μέσο κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορεί να γίνεται κατόπιν συνεννόησης και άδειας του συγγραφέα – κάτοχου του πνευματικού δικαιώματος.

Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωτικού και όχι κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τυχόν υποβοηθητική χρήση φωτογραφιών, βίντεο, μουσικής ή άλλου περιεχομένου που έχει αλιευθεί από το διαδίκτυο, γίνεται στα πλαίσια ενημέρωσης – επιμόρφωσης. Αν κάποιο από αυτό το υλικό υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτου και αυτός δεν επιθυμεί την αναδημοσίευσή του εδώ, μετά γνωστοποίηση θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση καθαίρεσή του από τον παρόντα ιστοχώρο.

Ο υπεύθυνος του παρόντος ιστοχώρου θα μεριμνήσει για την προστασία προσωπικών δεδομένων και δεν θα αποκαλύψει στοιχεία επισκέπτη ή οποιουδήποτε αλληλεπιδρά με αυτόν, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και δεοντολογία. Δεν φέρει ευθύνη για αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων, που μπορεί να γίνει εδώ εκούσια ή όχι, είτε από τους ίδιους είτε από άλλα άτομα. Σε κάθε περίπτωση που του ζητηθεί, θα βοηθήσει στην αποκατάσταση τυχόν παραβίασης των προσωπικών δεδομένων τρίτων σε αυτό τον ιστότοπο.

Υπεύθυνος ιστοχώρου myanesthesia.net, Λ Αθανασίου.