Αναισθησία, Βασικές έννοιες, Ιατρική, Φάρμακα αναισθησίας

Πώς δρουν τα φάρμακα της γενικής αναισθησίας;

Η απάντηση είναι ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται στις πολύπλοκες ανατομικές και λειτουργικές δομές του εγκεφάλου, κατά τη γενική αναισθησία. Για κάποια ενδοφλέβια αναισθητικά έχουμε μερικά δεδομένα για τον τρόπο που δρουν σε μοριακό επίπεδο, αλλά όχι πλήρη εικόνα των μηχανισμών που παράγουν τα παρατηρούμενα αποτελέσματα.

Έχουν διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις για τη δράση των αναισθητικών, βασισμένες εν μέρει σε επιστημονικές παρατηρήσεις. Δεν εξηγούν όμως, πώς αυτά τα χημικά ετερόκλητα φάρμακα, εισπνεόμενα και ενδοφλέβια, επιφέρουν με μικρές διαφοροποιήσεις το ίδιο στοχευμένο αποτέλεσμα, δηλαδή την απώλεια συνείδησης.

Ο εγκέφαλος έχει εξαιρετικά περίπλοκη φυσιολογία, προς το παρόν ελάχιστα κατανοητή. Χωρίς τη γνώση της λειτουργίας του εγκεφάλου είναι αδύνατο να κατανοήσουμε τον τρόπο που αυτός επηρεάζεται από τα φάρμακα της γενικής αναισθησίας. Όμως, μπορούμε και μελετούμε τα αποτελέσματα της δράσης των φαρμάκων αυτών και εφαρμόζουμε αυτή τη γνώση με ασφάλεια στην καθημερινή κλινική πράξη.

1 thought on “Πώς δρουν τα φάρμακα της γενικής αναισθησίας;”

Οι σκέψεις σας