Αναισθησία, Αναισθησιολογία, Βασικές έννοιες, Ιατρική

Αναισθησία – Ορισμός


Ιατρική αναισθησία είναι η ιατρογενής αντιστρεπτή απώλεια της αίσθησης του πόνου ή άγχους, που συνδέεται με τη διενέργεια μιας άλλης σκοπούμενης ιατρικής παρέμβασης, με ή χωρίς την απώλεια της συνείδησης.

Σε επόμενο κείμενο θα εξηγήσουμε τα είδη της αναισθησίας και τι επιδιώκει ο αναισθησιολόγος με τη χορήγηση αναισθησίας.

2 thoughts on “Αναισθησία – Ορισμός”

Οι σκέψεις σας